Town v Bangor City

Saturday 20 February

KO 2:30pm

8th February

Prize £100

Winner

Joanne Reynolds

Next Monday

Prize £100

Get tickets

Bant a ni

Away we go


Getting there >>>Port Talbot 12th February

No busAberystwyth

Saturday 27th February

KO 5:15pm

Bus arrangements

Please contact Paul Evans

Motor, Home and Business

Authorised & Regulated By The F.S.A


15,Barn Road, Carmarthen SA31 1DD

Tel: 01267 231336 Fax: 01267 238226

Cic Gornel

Ein Blog Cymraeg

Merlin’s Blog

Our English Blog

Fforwm

Clonc Cefnoglwyr

Forum

Fans Talk

CLUB SHOP

NEW IN STOCK

>> NEW REPLICA KIT

>> OLD GOLD & BLACK SOCKS

TO FIT JUNIOR SIZES 9-12


SIOP Y CLWB

Y Gêm - The Match

Canlyniad Diweddaraf  Latest Result

12 Chwefror

Port Talbot Town - Carmarthen

12 February

Hen Aur ar daith heno i Stadiwm GenQuip


Old Gold travel his evening to GenQuip Stadium


KO 7:30pm

Y Dre ar y teledu

Town on TV


Uchafbwyntiau >


Highlights >


WPL RADIO >>Raise funds for the club

as you shop on-line


Click here to go Shopping

with no extra charge
 Pre match hospitality

Rooms to hireLluniaeth cyn-gêm

Ystafelloed i’w llogi


“da'r trydarwyr, tyrd, dere i fwynhau terasau'r we!” -  Eurig Salisbury

Prif Noddwyr - Main Sponsors

The Webmaster is not responsible for the content or authenticity of external linked internet sites

Nid yw’r Gwefeistr yn gyfrifol am gynnwys na dilysrwydd gwefannau allanol cysylltiedig


The views expressed by individual contributors to this website are not necessarily the views of Carmarthen Town AFC

Nid safbwyntiau CPD Caerfyrddin o anghenraid yw'r rhai a fynegir gan gyfranwyr unigol i'r gwefan hwn.

                                     Glanwyr ers Ebrill 2012                                                      Hits since April 2012


If you are interested in placing an advertisement

on this website  please ring

Jeff Thomas 07813 697774


Os hoffech hysbysebu ar y safwe hon : -

yna rhowch alwad i

Jeff Thomas 07813 697774

Noddwyr Cysylltiedig - Associate Sponsors

Einsley Harries

Formerly

E H FACTORS & CLOTHING